Dobrodošli Proverite znaje na testovima

Obaveštenja:

Terimini za polaganje ispita
Testovi Vožnja
13.08.2018 04.08.2018
27.08.2018 14.08.2018
**.**.2018 18.08.2018
**.**.2018 28.08.2018

Prijava za polaganje vozačkog ispita je najkasnije 8 dana pre datuma polaganja.