Dobrodošli Proverite znaje na testovima

Obaveštenja:

Terimini za polaganje ispita
Testovi Vožnja
**.**.2022 **.**.2022
**.**.2022 **.**.2022
**.**.2022 **.**.2022
**.**.2022 **.**.2022

Prijava za polaganje vozačkog ispita je najkasnije 8 dana pre datuma polaganja.