Dobrodošli Proverite znaje na testovima

Obaveštenja:

Terimini za polaganje ispita
Testovi Vožnja
13.09.2017 04.09.2017
27.09.2017 18.09.2017
**.**.2017 29.09.2017

Prijava za polaganje vozačkog ispita je najkasnije 8 dana pre datuma polaganja.