Dobrodošli Proverite znaje na testovima

Obaveštenja:

Terimini za polaganje ispita
Testovi Vožnja
16.04.2018 03.04.2018
27.04.2018 19.02.2018
**.**.2018 26.04.2018
**.**.2018 **.**.2018

Prijava za polaganje vozačkog ispita je najkasnije 8 dana pre datuma polaganja.