Dobrodošli Proverite znaje na testovima

Obaveštenja:

Terimini za polaganje ispita
Testovi Vožnja
27.11.2017 30.11.2017
13.12.2017 04.12.2017
27.12.2017 18.12.2017
**.**.2017 26.12.2017

Prijava za polaganje vozačkog ispita je najkasnije 8 dana pre datuma polaganja.