Dobrodošli Proverite znaje na testovima

Obaveštenja:

Terimini za polaganje ispita
Testovi Vožnja
13.06.2018 04.06.2018
27.06.2018 14.06.2018
**.**.2018 18.06.2018
**.**.2018 **.**.2018

Prijava za polaganje vozačkog ispita je najkasnije 8 dana pre datuma polaganja.