Dobrodošli Proverite znaje na testovima

Upis:


U Auto školi sklapate Ugovor kojim je regulisan način obuke i način sprovođenja i organizovanja polaganja ispita. Za sklapanje Ugovora je potrebna lična karta, a za maloletna lica je potrebno i prisustvo roditelja za potpis Ugovora. Za upis nije potrebno lekarsko uverenje. Potrebno je za početak praktične obuke.

Nakon upisa počinje slušanje teorijske nastave (fond od 40 časova) koja se organizuje u prostorijama Auto škole.

Nakon završene teorijske obuke, vrši se prijava teorijskog dela ispita. Prijava se vrši u Auto školi, mora se doći LIČNO, poneti ličnu kartu, popuniti prijavu i izvršiti uplatu takse za polaganje. Nakon prijave auto škola dostavlja spisak prijavljenih kandidata MUP-u najkasnije 8 radnih dana pre polaganja , prema unapred određenim terminima polaganja od strane MUP-a.

Nakon položenog teorijskog dela ispita potrebno je izvaditi lekarsko uverenje za vozača "B" kategorije i tada se započinje sa praktičnom obukom (fond 40 časova). Dnevno je moguće imati najviše dva časa i termini se takođe zakazuju u dogovoru sa kandidatom.

Nakon završene praktične obuke dolazi na red prijava polaganja vožnje. Pored lične karte, popunjene prijave i izvršene uplate takse za polaganje POTREBNO je priložiti i POTVRDU O POLOŽENOM ISPITU IZ PRVE POMOĆI. Obuku i polaganje ispita iz prve pomoći moguće je obaviti u bilo kojoj fazi od upisa do prijave vožnje a organizaciju u vezi obuke i polaganja vrše: Crveni krst, Hitna pomoć Beograd , privatni Dom Zdravlja sa licencom.

Predavanje i polaganje PRVE POMOĆI se obavlja i u našoj Auto školi .

Procedura oko dobijanja datuma polaganja vožnje je ista kao za polaganje testa.

Nakon položenog praktičnog dela ispita (vožnje) u Auto školi dobijate UVERENJE o položenom vozačkom ispitu (besplatno) i odlazite u Policijsku upravu Ljermontova 12 po svoju DOZVOLU , stavite na vozilo nalepnicu "P" i vozite !!!